beats by dre cheap

Te se radi toga osudjuju

K a r l o  Z e l e z n i k po cl. 169 /II kz za BiH na kaznu teske tamnice u trajanju od (1) jedne godine, poostrene jednim postom mjesecno koja se kazna  po cl 95 kz za BiH  istraznim zatvorom smatra pretrpljenom.

O s m a n  Dj u l o v i c  po cl 169/II kz za BiH uporabom cl 104d. kz. za Kr. Srbiju  te obzirom na cl 66 kz za BiH na kaznu teske tamnice u trajanju od (15) petnaest  mjeseci u koju se kaznu uracunava po cl. 95 kz za BiH pretrpljeni istrazni zatvor od 10 mjeseci.

J u r o   K e r o s e v i c  po cl 211 kz za BiH   na kaznu smrti koja se ima po cl. 20 kz  za BH  izvrsiti vjesanjem.

I v a n  B r a c u n  i M a r k o  F i d l e r  po cl. 95 kz uporabom cl 104  kz za Kr. Srbiju  svaki na kaznu zatvora od (10) deset mjeseci koja se kazna zatvora kod obojice po cl.64 za Kr.Srbiju istraznim zatvora smatra pretrpljenom.

F r a nj o  M a r i c  i M i  j o  T o m i c  po cl. 395 kz uporabom cl 104 d kz. za Kr. Srbiju svaki na kaznu zatvora  u trajanju od (1) jedne godine dana , koja se kazna kod obojice  po cl, 64 kz ua Kr. Srbiju istraznim zatvorom smatra  pretrpljenom.

B o z o  M r k i c  i  i  I v o  M a r j a n o v i c  B o b i n  po cl.95 uporabom zakona cl. 104 kz  za Kr. Srbiju na kaznu zatvora  u trajanju od (2) dva mjeseca u koju se kaznu uracunava kod obojice  pretrpljeni istrazni zatvor.

S i m o   T o p a l o v i c  po cl. 95  uporabom zakona 104 d i 61 kz za Kr. Srbiju na kaznu zatvora od (15) mjeseci u koju se kaznu uracunava pretrpljeni istrazni zatvor  od 15/I 1921.

M a r k o  M a r i c po cl 95 kz  za Kr. Srbiju na kaznu zatvora od (2) dva mjeseca koja se kazna po cl 65 kz za Kr. Srbuju istraznim zatvorom smatra pretrpjenom.

B o z  o    M a n d i c  po cl 95 kz  uporabom clana 104 d kz za Kr. Srbiju na kaznu zatvora od (6) sest nedjelja.

S i m o   B i s i c  po cl 95 uporabom cl. 104 d kz za Kr. Srbiju na kaznu zatvora od 85) nedjelja koja se kazna po cl 64 kz za Kr. Srbiju  u  istraznom zatvoru smatra  pretrplenom.

M i j  o   I l i c i c, M i j a t  M a r j a n o v i c, M a r k o  P e r a n o v i c,  I v o  zv  I v u s a  P e r a n o v i c  i B o n o M a r j a n o v i c  p ocl 95 kz uporabom  cl 104 d kz   za Kr. Srbiju  avaki na kaznu  zatvora od (1) jedan mjesec.

Po cl 348 kp imaju snositi solidarno  trosak  kaznenog postupka. a svaki za sebe trosak  ove, kazne, koji se troskovi po cl, 350 kp. za sad ne utjerivim proglasuje.

Po cl.325kp. upucuje se priv  ucesnik Risto Pantelic  sa svojim ostetnim  zahtjevom  na put redovite pravde.

Na suprot tome rjesava se po cl 271/3 kp. Ibro Atic od optuzbe radi zlocina iz cl. 296 kz za B.H. pocinjenog navodno time sto je u Bistarcu Karlu Zelezniku i Ivanu Bracunu nakon gornjih djela pocinjenih po njima u noci 28-30.12.1920. u jutro dao zaklon i krio ih od poglavarstva.

21 decembar
http://21decembar.blogger.ba
14/12/2008 20:30